dimarts, 7 d’agost del 2012

LES PERSONES GRANS I EL SEGLE XXI -Publicat al Setmanari l'Empordà del 7 d'agost del 2012

       ECONOMIA (IV)

El temps passa tan ràpidament que el capítol III en què parlava d’economia data del mes de març de 2010. Més de dos anys, que,  a la velocitat en que ens succeeixen les coses actualment  és tota una eternitat.

En el transcurs d’aquests gairebé trenta mesos, el sistema econòmic dels països del nostre entorn s’ha deteriorat greument i les autoritats monetàries europees han anat aplicant mesures constrictives que no han fet  més  que empobrir escandalosament els ciutadans menys afavorits, econòmicament parlant.

Les retallades dels pressupostos de l’Estat i de les comunitats autònomes espanyoles han estat a l’ordre del dia.  Les entitats financeres, bancs i caixes, han perdut bona part del prestigi que tenien i alguns s’han vist immersos en desgavells tan monumentals que han necessitat quantitats ingents de líquid per anar tapant forats. Actuacions que han estat molt criticades perquè aquestes entitats, en opinió de molta gent,  són unes de les principals culpables del terrabastall  actual. Deixar-los caure del tot i que els impositors perdin bona part dels seus estalvis encara potser seria  pitjor. Pensem que el Fons de Garantia de Dipòsits respon de 100.000 € per titular i compte, però només dels dipòsits a la vista i termini fix, no de cap mena d’inversió, com poden ser les participacions preferents, el deute subordinat, els pagarés, els fons d’inversió, les obligacions i les accions empresarials, entre d’altres.

Pel que fa referència a les persones grans que s’han vist atrapades en alguna d’aquestes pseudotrampes financeres, potser ha estat pel baix rendiment dels productes tradicionals, a la vista i a termini fix, que els han portat a altres formes d’inversió, sense conèixer a ciència certa el funcionament i, sobretot, sense llegir la lletra petita dels contractes, i deixant de banda el principi universal que diu “val més menjar poc i pair be”. En favor d’aquestes persones s’ha de dir que ho feien perquè la proposta els  venia de boca de gent en qui havien confiat sempre i no pensaven que els  podien proposar operacions financeres que podrien resultar perjudicials per als  seus interessos.

A fi d’evitar que es repeteixin casos com el de  les “participacions preferents”, el Consell de la Gent Gran de Catalunya ha fet públic un comunicat donant dotze consells que seria bo que tinguéssim en compte:

 1-Decidiu invertir d’acord amb dades fonamentades i fets comprovats, mai per rumors.
 2-Invertiu amb seguretat i dins la legalitat: heu de disposar de tota la informació per escrit. No confieu mai en productes oferts per Internet, telèfon o per un comercial que us visita inesperadament.
3- Valoreu els riscos que comporta fer determinades operacions financeres.
4- Assegureu-vos dels beneficis que obtindreu cada any i les possibilitats de recuperar el capital invertit abans  que finalitzi el venciment, sobretot si són a llarg termini.
5-Tingueu en compte que les primers inversions en productes que ofereixen rendibilitats superiors a les que es donen en el mercat tenen un bon rendiment perquè, normalment, estan exemptes d’impostos o tenen algun avantatge fiscal.
6-Penseu que haver obtingut bons beneficis en inversions anteriors no és garantia d’ aconseguir-los en el futur.
7-Comproveu, en cas de comprar emissions de deute públic, que estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat Valors (CNMV). Aquesta informació ha d’aparèixer obligatòriament en els fullets informatius.
8-Compareu l’oferta amb les taxes de rendibilitat d’emissions similars, ja que moltes tenen un interès molt elevat durant el primer any i la resta d’anys és molt més baix.
9-Preneu precaucions davant els venedors que us pressionen per actuar immediatament i que prometen beneficis ràpids i segurs. No oblideu que poseu en joc els vostres estalvis.
10-Demaneu les credencials de les persones i entitats que no conegueu i que intenten vendre-us productes financers. Recordeu que les úniques entitats que estan habilitades  per fer aquest tipus d’operacions són les estan regulades a la CNMV.
11- Reflexioneu sobre els consells que us donin familiars, amics i altres persones i corroboreu-los amb la informació oficial de la CNMV.
12-Signeu el contracte de la inversió o la compra del producte financer degudament imprès i amb la garantia que l’entitat financera us dóna tota la informació de l’operació. Llegiu atentament el contracte, fins i tot la lletra menuda, i signeu-lo juntament amb l’entitat en la data en què es fa l’operació.

Finalment, recordeu que sou l’última persona responsable de la gestió dels vostres estalvis, per la qual cosa assessoreu-vos correctament abans de fer qualsevol inversió i assegureu-vos que feu l’operació d’acord amb les vostres necessitats.

Esperem que aquestes senzilles normes us siguin útils i evitin, en el possible, que tornin a passar casos com els darrerament ocorreguts. Tota precaució és poca. Sort!

                                                                     Martí Carreras Ginjaume
                                                                     Consell de la Gent Gran de Catalunya
                                                                     marticarrerasginjaume@gmail.com
                                                                     marticarreras.blogspot.com