dimarts, 8 de febrer del 2011

LES PERSONES GRANS I EL SEGLE XXI -Publicat al setmanari Empordà del dia 8 de febrer de 2011

SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS

En general les persones tenim tendència a criticar el treball i les actuacions de les administracions públiques, siguin locals, autonòmiques o de l’Estat, i les persones grans no en som una excepció. I moltes vegades es critica o es valora negativament per desconeixement. Avui parlarem una mica dels serveis del municipi i concretament dels serveis socials. Probablement algú pensarà que faig unes lloances per quedar bé. Els que em coneixen de fa temps ja saben que no sóc persona donada a prodigar felicitacions, perquè penso que tothom te l’obligació de fer la feina ben feta. Ben al contrari, hi ha qui em cataloga de massa estricte i diu que ho critico pràcticament tot.

Però quan es fan coses i no se saben o se saben poc, és bo airejar-les. Vaig entrar a formar part del Consell Municipal de la Gent Gran el mes d’octubre del 2008. Aquest Consell havia estat creat l’any 2003 quan n’era regidora la Sra Rosa Maria Ymbert (e.p.d.) i els darrers anys es va reunir poques vegades. A partir del 2008 és un Consell que funciona amb dues comissions de treball que es reuneixen mensualment i cada quadrimestre es fa un ple amb tots els components.

La Comissió Gent Gran Activa organitza el dia de les famílies i la festa del Dia Internacional de la Gent Gran, l’1 d’octubre. L’altre Comissió, anomenada Salut i Acció Social, visita de tant en tant els centres assistencials i residències geriàtriques, s’interessa pels interns i també pel funcionament dels centres. En conjunt, el Consell Municipal te per missió aportar idees i suggeriments que facilitin als responsables aplicar polítiques de suport i ajuda a les persones grans del municipi.

El passat mes de juny va ser presentat pel Sr. Jordi Feu, de la Universitat de Girona, l’estudi sobre la situació actual de la gent gran a Figueres i en concret sobre les persones i parelles de 75 anys i més que viuen soles. En el Centre Històric i la Marca de l’Ham l’estudi va ser sobre les persones de 65 anys i més, ja que es va poder incloure dintre de les actuacions dels Plans de Barris. Aquest estudi ha de permetre conèixer de primera mà les circumstàncies particulars de les persones grans i en conseqüència poder aplicar les mesures que siguin necessàries. També, el dia 1 d’octubre i amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, es va fer al Museu del Joguet, una divulgació extensa de l’estudi esmentat, igualment a càrrec del Dr. Feu. I la tercera i última explicació sobre l’estudi es va fer el passat 14 de gener a l’Asil Vilallonga amb una molt bona assistència de persones grans.

Aprofitant aquesta ocasió, l’Ajuntament va editar una Guia de Serveis Municipals per a la Gent Gran, que, segons paraules de la regidora de Benestar Social, Salut, Sanitat i Immigració, Maria Antònia Bonany ,“ vol ser una eina que endreci i doni a conèixer els recursos de què disposen els ciutadans de més edat”.

També abans de l’estiu va ser presentat el Pla Local d’Inclusió Social, un altre estudi efectuat per tenir una visió panoràmica d’indicadors macro i microsocials relacionats amb els factors de risc i amb els processos d’exclusió social, que es produeix quan es tenen dificultats per accedir als mecanismes de desenvolupament personal i inserció sociocomunitaris i als sistemes de protecció social, per absència del conjunt d’oportunitats vitals.

No oblidem que aquestes circumstàncies es produeixen en moltes persones grans, encara que no exclusivament.

Així, doncs, l’atenta lectura d’aquests dos estudis i l’edició de la Guia de Serveis esmentada, pensem que poden ajudar i força a saber quina és la situació actual de les persones grans de Figueres.

Pensem que la feina feta pels responsables polítics, funcionaris i altres treballadors i treballadores d’aquesta regidoria és bona, i des del Consell Municipal n’estem satisfets. Així ho vaig manifestar públicament el dia del lliurament de medalles a les persones que complien 90 anys, encara que no tothom hi devia estar d’acord, ja que vaig sentir algun comentari que deia, més o menys, “si no fan res per la gent gran”.

Sento discrepar, però no seré jo qui censuri el dret d’opinar. Al contrari, amb el que va costar aconseguir-lo! Però, encara que ja sé que hi ha mancances i continuaran havent-n’hi, he pogut constatar que les ganes i la voluntat de procurar un major benestar per les persones grans, hi són.

Naturalment que tot això no indica que ja tenim la feina feta. Continuarem, com sempre, treballant per millorar les condicions de vida de les persones grans. I en temps com els actuals es multipliquen les necessitats. Per això hem acceptat formar part del Consell Municipal, del Consell Consultiu de la Comarca i del Consell de la Gent Gran de Catalunya.


Martí Carreras Ginjaume
Consell de la Gent Gran de Catalunya
marticarrerasginjaume@gmail.com
marticarreras.blogspot.com.