dissabte, 31 de maig del 2008

GRANS AL DIA (I) Publicat a la Revista Seny i Rauxa de l'Associació de Gent Gran del Casal de la Gent Gran de Figueres el mes de maig del 2008)

En aquesta nova secció de la revista que avui inaugurem intentarem, tal com el seu títol indica, posar al dia als lectors de les lleis, disposicions, acords, resolucions i altres preceptes legals que emanin de les administracions públiques com són la local (Ajuntament, Consell Comarcal i Diputació) autonòmica (Generalitat) i si s’escau del Govern de l’Estat.

En primer lloc farem una explicació, detallada i entenedora, dels diferents organismes de suport a les persones grans:

Consell Municipal de la Gent Gran
Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Alt Empordà
Unió de Consells Consultius de la demarcació de Girona
Consell de la Gent Gran de Catalunya
Associació per a la Formació Cultural de la Gent Gran de l’Alt Empordà.

Ens agradaria que els lectors/es que tinguessin dubtes o necessitessin aclariments es dirigissin a l’Associació a fi de poder-los orientar en tot el que fos possible.

Procurarem fer les exposicions de manera objectiva, reproduint amb exactitud els textos legals adients, encara que també en farem comentaris. Això serà la nostra opinió subjecte, com totes les opinions, a encerts i errors.

Entenem que el ventall d’organitzacions de suport a les persones grans són suficients per fer sentir la nostra veu en tots els àmbits de poder, encara que els que ja fa anys que intentem fer-ho sabem que hem de ser reiteratius en les nostres demandes i que dia rere dia, setmana rere setmana, mes rere mes i any rere any hem de posar damunt de la taula dels que, amb els nostres vots, els donem el poder i també la responsabilitat de decidir

I continuarem en la tasca de procurar que els governants entenguin que les persones grans tenim el dret que els anys que ens resten de vida els puguem viure amb dignitat, amb tot el que representa aquesta paraula en el que fa referència a les pensions, a la sanitat, als casals, a les residències geriàtriques, als centes de dia, als hospitals, i tantes i tantes coses que hem de reivindicar.

De tot això i més és del que parlarem en aquesta nova secció.

Per acabar aquest primer escrit, agraeixo a l’Associació l’oportunitat que em dóna de poder explicar la labor que fem en els organismes mencionats.

Martí Carreras Ginjaume
Consell de la Gent Gran de Catalunya
marticarrerasginjaume@gmail.com