dimarts, 8 de març del 2011

LES PERSONES GRANS I EL SEGLE XXI -Publicat al setmanari Empordà del dia 8.03.11

ANY EUROPEU DE L’ENVELLIMENT ACTIU

El meu article del passat mes d’octubre l’acabava dient que “la Unió Europea segurament hi té alguna cosa a dir. A grans mals, grans remeis” Amb aquesta cita em referia al continu envelliment de la població europea i de les maneres d’aprofitar la saviesa, producte de l’experiència i vivències de les persones grans.

A través del Consell de la Gent Gran de Catalunya he sabut que fa alguns mesos la Comissió Europea va proposar que l’any 2012 fos declarat Any Europeu de l’Envelliment Actiu. Falta ara que el Parlament Europeu i el Consell d’Europa aprovin aquesta iniciativa ben aviat.

Precisament, la ponència C del VI Congrés Nacional de la Gent Gran celebrat l’any passat tractava de “Politiques d’Envelliment Actiu”, i això dóna a entendre que anàvem per bon camí. Es satisfactori comprovar que el màxim organisme català en temes de gent gran, sintonitza amb Europa.

En síntesi el que proposa la Comissió Europea és sensibilitzar la societat sobre el valor de l’envelliment actiu destacant la contribució que la gent gran pot fer a la societat i a l’economia; promoure l’envelliment actiu i mobilitzar el potencial de la gent gran estimulant el debat i l’intercanvi d’experiències entre els estats membres i les parts interessades; impulsar polítiques d’envelliment actiu, identificar i difondre les bones pràctiques, fomentar la cooperació i les sinergies. Proposa també servir de marc per a l’assumpció de compromisos i la posada en marxa d’accions concretes.

En l’exposició de motius, la proposta fa esment a les darreres projeccions de l’Eurostat de l’any 2008 que indicaven que Europa tindria, l’any 2060, dues persones en edat de treballar per cada persona major de 65 anys, mentre que la proporció actual és de quatre per una. Els estudis citats preveuen que, a partir de 2012, la població europea en edat de treballar comenci a minvar i les persones majors de 65 anys augmentin a raó de 2 milions per any, tenint en compte el baby boom posterior a la Segona Guerra Mundial.

Atenent a totes aquestes dades, la Comissió vol que es promoguin les condicions perquè aquestes generacions segueixin més anys dins el mercat laboral i es mantinguin sanes, actives i autònomes el màxim de temps possible. Així mateix demana que l’envelliment demogràfic no es vegi només com un pes sobre el sistema de pensions o els serveis d’atenció, sinó també com una oportunitat pel que fa a les contribucions que la gent gran pot fer a la societat i a l’economia.

També la proposta propugna l’envelliment actiu com una arma de lluita contra la pobresa i l’exclusió social de la gent gran. Segons l’estudi indicat, l’any 2008, el 19% de les persones majors de 65 anys a Europa corren risc de pobresa. Ès per això que, a banda de defensar l’ampliació del temps dins del mercat laboral, es vol fomentar, també, la participació de la gent gran a la societat mitjançant el voluntariat com a activitat susceptible d’ajudar-los a superar situacions d’aïllament a la vegada que permet aprofitar el seu potencial.

La proposta demana dedicar l’any 2011 a animar poders públics, interlocutors socials i organitzacions de la societat civil a comprometre’s amb l’assoliment d’objectius específics relatius a l’envelliment actiu. Aquests fets es plasmarien al futur web de l’Any Europeu, i que l’any 2012 se centraria en la posada en marxa dels compromisos adquirits, així com en la sensibilització del públic en general i la presentació dels resultats dels projectes sobre envelliment actiu finançats en el marc de les línies pressupostàries i programes existents.

Penso que és una bona iniciativa que demostra que el plantejament d’una de les ponències del darrer congrés català va fer diana, ja que sintonitza amb el mateix tema que preocupa Europa, que està en plena consulta sobre els sistemes de pensions. Només unes resolucions conjuntes plasmades en unes Directives de la Unió Europea poden ser eficaces per fer que la massa treballadora accepti de bon o mal grat retallar els beneficis socials que l’estat del benestar havia produït en molts països europeus. Tant de bo anés errat, però penso que els propers anys encara seran anys de vaques magres, que segons la Bíblia, n’eren set.

Les persones grans hem de tenir l’oportunitat de poder transmetre la nostra cultura entre generacions, de poder donar opinió sobre temes d’actualitat, al marge que ens afectin o no. Per tant, malgrat estar retirats, tenim l’obligació d’anar envellint estant actius. En continuarem parlant.Martí Carreras i Ginjaume
Consell de la Gent Gran de Catalunya
marticarrerasginjaume@gmail.com
marticarreras.blogspot.com