divendres, 31 d’octubre del 2008

GRANS AL DIA (II) Publicat a la Revista Seny i Rauxa de l'Associació de Gent Gran del Casal de la Gent Gran de Figueres, el mes d'octubre de 2008)

En el meu primer article en el renovat Seny i Rauxa dèiem que en aquesta secció tractaríem dels preceptes legals que emanessin de les administracions públiques i citàvem els organismes de suport a les persones grans, entre els quals figurava en primer lloc el Consell Municipal de la Gent Gran de l’Ajuntament de Figueres.

Una vegada escrit, em vaig adonar que aquest Consell era inoperant des de primers del 2006, segurament a causa de la mort (EPD)de la regidora Maria Rosa Ymbert. Afortunadament. a primers de juliol d’enguany s’ha tornat a posar en marxa amb les persones que ja en formaven part i amb la incorporació d’altres, totes amb moltes ganes de treballar.

Es va acordar la formació de tres comissions de treball i van definir-se la freqüència de les trobades, que, en principi, seran mensuals.

La Comissió Salut i Gent Gran treballarà la manera com les persones grans poden arribar a fer anys en les millors condicions de salut, propagarà els hàbits saludables i mirarà de propiciar i aprofitar les millores que l’administració municipal ens pot oferir.

La Comissió de Gent Gran Activa, com el nom indica, té al seu càrrec la promoció de tota mena d’activitats físiques, esportives, lúdiques, d’esbarjo i de lleure de les persones grans, a fi de perllongar com més millor l’etapa activa de les persones grans, des del moment de la seva jubilació. En aquest apartat, el Casal de la Gent Gran, el Club Sant Jordi i la Colla Dolça Tardor, com a promotors d’activitats, hi tenen moltes coses a dir i ja han donat mostres sobrades de la seva capacitat d’organització.

Finalment, la Comissió Gent Gran per la Gent Gran intentarà, a partir de voluntaris, l’ajudar les persones grans que a causa de lleugeres dependències no poden accedir a determinades feines, com anar a comprar, acompanyar-los al metge, sortir a passeig o simplement fer-los companyia.

A grans trets penso que aquestes són les bases que hauria de portar a terme el Consell Municipal de la Gent Gran de l’Ajuntament de Figueres. En una paraula, fer més agradable la vida a les persones grans i, tal com deia en un article en el setmanari Empordà la regidora de Benestar Social, Solidaritat i Salut, la doctora Maria Antònia Bonany, calen “més petons i menys pastilles per a les persones grans”.

-------------------

Pel que fa a la Unió de Consells Consultius de la Gent Gran de la demarcació de Girona, continua amb les seves activitats, i dintre de la sèrie “Per un futur més clar” hi ha programada per al dia 18 de setembre (ignoro si quan sortirà a la llum aquest número s’haurà fet o estarà a punt de fer-se) una conferència-col·loqui, a l’auditori Narcís de Carreras de Girona, amb el director de PRODEP, el senyor Jordi Tudela, i amb l’assistència de la Consellera d’Acció Social i Ciutadania, la senyora Carme Capdevila, per contestar tota mena de preguntes sobre els dubtes de la tan comentada llei de la dependència. En el proper Seny i Rauxa els donarem compte dels temes importants que s’hi hagin tractat. No oblidem que aquesta Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència pot representar una gran millora en la qualitat de vida tant de les persones dependents com també dels cuidadors i cuidadores. Per tant, els que treballem en organismes de suport a les persones grans hem de continuar insistint prop de l’administració pública, fins i tot amb el risc de fer-nos pesats, per accelerar al màxim la seva aplicació, sempre dintre dels límits que marca la Llei, que té un llarg recorregut ja que el seu desenvolupament total s’allarga fins a l’any 2015. No oblidem que aquesta Llei no està feta pensant exclusivament en les persones grans, però sí que podem dir que, de les persones que han demanat acollir-s’hi, 8 de cada 10 (el 79,22% de les valorades) tenen més de 65 anys. I que pel que fa referència als PIA (Programes Individuals d’Atenció), el 72% de les persones a les quals ja s’ha fet romanen al seu domicili, mentre que el 28% estan ingressades en un centre, i la majoria d’aquestes (92%) s’estan en un centre per a gent gran i el 8% restant en un centre per a discapacitats.

Aquestes dades, entre d’altres, han estat facilitades pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. que ha fet la valoració del primer any de desplegament de la Llei, durant el qual s’han rebut un total de 72.738 sol·licituds amb 46.698 valoracions fetes i 12.658 PIA resolts.

Com poden veure, encara hi ha moltes coses en joc i en continuarem parlant en properes
col·laboracions de GRANS AL DIA.


Martí Carreras i Ginjaume
Consell de la Gent Gran de Catalunya